Mitoitusstandardit

Pystymme toimittamaan tuotteesi juuri haluamassasi koossa. Paperitehtaiden valmistamat, mitoitustandardeihin perustuvat paperit ovat kuitenkin tuotteen loppukokoa suunniteltaessa usein kustannustehokkaampia kuin poikkeavat mitoitukset.

Euroopassa on käytössä saksalaiseen DIN-normistoon perustuva kolmiosainen papereita koskeva mitoitusjärjestelmä; A-sarja, B-sarja, C -sarja sekä kirjekuorille B ja C –sarjan lisäksi erillinen E-sarja. A-sarja on pääsarja ja A6, ja A5, A4 ja A3 ovat käytetyimmät paperikoot. B-sarjaa käytetään pääasiassa lehti- ja kirjatuotteissa.

Kirjekuorien vakiokoot ilmaistaan B, C- ja E-sarjan kokoina. Tyypillisin kokosarja on C, jonka kuoret on mitoitettu hyvin sopiviksi A-paperikoon painotuotteille. Ikkunalliset kirjekuoret ovat nykyään yleensä C-sarjan mitoissa. E-sarjan ikkunakuorta, joka on hieman pienempi kuin C-kuori, käytettiin ennen paljon laskukuorina.

LuokkaA-sarjaB-sarjaC-sarjaE-sarja
841 x 1189 1000 x 1414 917 x 1297 -
1594 x 841 707 x 1000 648 x 917 -
2420 x 594 500 x 707 458 x 648 -
3297 x 420 353 x 500 324 x 458 -
4210 x 297 250 x 353 229 x 324 229 x 318
5148 x 210 176 x 250 162 x 229 156 x 220
6105 x 148 125 x 176 114 x 162 -
65--114 x 229 110 x 220
774 x 105 88 x 125 81 x 114 -
852 x 74 62 x 88 57 x 81 -