Tietosuojaseloste

Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen, ennen kuin aloitat verkkosivujen käytön. Käyttämällä verkkosivujamme, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn ja evästeiden käytön tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaperiaatteemme

Meille yksityisyytesi on tärkeää ja olemme Pohjolan Palvelut Oy:ssä (myöhemmin “Popa”) sitoutuneet suojelemaan sitä noudattamalla henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia lakeja. Tämä tietosuojaseloste selittää, miten saatamme kerätä ja käyttää henkilötietojasi vieraillessasi sivustollamme ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen.

Henkilötietojen käsittelyssä toimintamme pääperiaatteet ovat luottamuksellisuus, läpinäkyvyys ja suunnitelmallisuus: henkilötietojasi käsittelevät pääasiassa vain työntekijämme ja rajatusti kanssamme sopimussuhteessa olevat alihankkijamme, joilla on kanssamme kirjallinen sopimus henkilötietojen turvaamisesta.

Keskeisimmät henkilötietojen käsittelytarkoitukset ovat omien palvelujemme toimittaminen, niiden markkinointi, asiakassuhteiden hallinta, laskutus ja palvelujemme kehittäminen sekä henkilöstöhallinto.

Näistä aihealueista kerromme tarkemmin tällä sivulla seuraavasti:

 • Tietosuojaperiaatteemme
 • Henkilötietojesi keräämisestä
 • Henkilötietojesi käytöstä
 • Henkilötietojesi tallentamisesta
 • Henkilötietojesi suojaamisesta
 • Henkilötietojesi luovuttamisesta
 • Henkilötietoihisi liittyvistä valintamahdollisuuksista
 • Vastuumme sivustolla olevista linkeistä
 • Päivitykset
 • Yhteystiedot ja rekisterinpitäjä

Henkilötietojesi keräämisestä

Toimintamme puitteissa kerättävät henkilötiedot on jaettavissa kahteen eri tyyppiin:

 1. Henkilön itsestään antamiin tietoihin (yksilöitävissä, esim. yhteydenottolomakkeiden kautta, puhelinsoiton tai tekstiviestin perusteella, sähköpostilla tai mulla tavoin kuten kyselyihin perustuvat tiedot):
  1. Henkilöihin liittyvät perustiedot kuten nimi,  osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  2. Yrityksiin liittyvät tiedot (Y-tunnus, osoite, laskutustiedot jne)
 2. Verkkosivustomme (www.popa.fi) käyttöön liittyviin tietoihin evästeiden perusteella (ei yksilöitävissä)
  1. Selaukseen liittyvät tiedot (sivut, sivustolla vietetty aika, sivustolla liikkuminen, sivustolla tehdyt toimet)
  2. Mistä lähteestä verkkosivullemme on tultu
  3. Päätelaitteeseen liittyvät tiedot, kuten käyttöjärjestelmä, ohjelmistoversio, selain, kieliasetukset, IP-osoite

Lisätietoja evästeistä TÄÄLLÄ

Emme kerää arkaluontoisia tietoja kuten poliittiseen tai uskonnollisiin näkemyksiin, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai terveyteen liittyviä tietoja.

Emme lähtökohtaisesti pyri keräämään tietoja alle 16-vuotialta nuorista ja lapsista. Mikäli kuitenkin epäilet lapsesi antaneet henkilötietojaan sivustollamme tai sinulla on muita lapsesi mahdolliseen palvelujemme käyttöön liittyviä epäilyjä, ota meihin yhteyttä osoitteeseen tietosuoja(at)popa.fi. Poistamme tällaiset mahdollisesti kerätyt henkilötiedot käytöstämme niin pian kuin se on kohtuullisesti mahdollista. 

Henkilötietojesi käytöstä

Henkilötietojasi käytetään vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin (suunnitelmallisuus) ja suostumuksellasi (markkinointilupa). Näitä ennalta määriteltyjä käyttötarkoituksia ovat palvelujemme tuottaminen ja kehittäminen, asiakasviestintä, markkinointiviestintä palveluistamme, kyselyt ja tutkimukset, verkkosivun käytettävyyden parantaminen sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Varmistamme, että meillä on asianmukainen laillinen peruste henkilötietojesi käsittelyyn, joita ovat:

 1. Sopimuksellinen suhde (asiakkuus, kumppanuus, työsuhde)
 2. Oikeutettu etu (esim. palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, liiketoiminnan raportointi, väärinkäytösten ehkäisy, asiakaspalvelu, suoramarkkinointi)
 3. Suostumus (esim. suoramarkkinointi, evästeet)
 4. Lakisääteiset velvoitteet (kirjanpito tai muu pakottava lainsäädäntö)

Jos käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä lainsäädännön mukaisin edellytyksin. Henkilötietojasi käsittelevät Popan työntekijät, joilla on työnsä puolesta pääsy ja käyttöoikeus tietoihisi.

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietoja toimeksiannostamme etukäteen sovittujen ohjeiden ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi sähköposti-, pilvipalvelu, markkinointi-, asiakkuudenhallinta, taloushallinto- ja muut vastaavat palvelut. Varmistamme asianmukaisin sopimusjärjestelyin, että ulkopuoliset palveluntarjoajat käsittelevät tietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaan ja ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojesi tallentamisesta

Olemme sitoutuneet sen varmistamiseen, että henkilötietosi ovat turvassa ja säilyvät luottamuksellisena, eikä niitä säilytetä kauemmin kuin tarpeellista niihin tarkoituksiin joita varten ne on kerätty. Poistamme henkilötietosi, kun niitä ei enää tarvita.

Siirrämme henkilötietojasi ulkopuolisille palvelutoimittajalle ainoastaan niissä tapauksissa, joissa olemme todenneet asianmukaista tietoturvan tasoa noudatettavan siten, että käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuus ja tietoturva on varmistettu tietosuojalainsäädäntömme edellyttämällä tasolla ja tavalla.

Henkilötietojesi suojaamisesta

Meillä on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvamenetelmät estääksemme laittoman tai luvattoman käytön tai pääsyn henkilötietoihin, sekä niiden tahattoman häviämisen. Tällaisia menetelmiä ovat palomuurien käyttö, haittaohjelma- ja virustorjunta, pääsynhallintajärjestelmät sekä palvelimien tietoturva. Me varmistamme myös, että palveluntoimittajamme tekevät saman soveltuvan tietosuoja- ja tietoturvalainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojesi luovuttamisesta

Emme myy tai vuokraa mitään sinuun henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevaa tietoa kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa henkilötietoja vastauksena oikeudellisiin prosesseihin, kuten esimerkiksi vastauksena tuomioistuimen määräyksiin tai haasteisiin, muutoin vastauksena lainvalvontaviranomaisten pyyntöihin, tai mikäli uskomme olevan tarpeellista tutkia, estää tai suorittaa muita toimenpiteitä liittyen epäilemiimme lainvastaisiin toimiin, sekä siten kuin muutoin lain alla vaaditaan.

Henkilötietoihisi liittyvistä valintamahdollisuuksista

Yleiset oikeutesi

 • Mikäli haluat että poistamme henkilötietosi rekistereistämme, ota meihin yhteyttä tässä Tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja käyttäen ja vastaamme pyyntöösi kohtuullisessa ajassa. Huomioithan kuitenkin, että saatamme olla velvoitettuja lain alla säilyttämään joitain tietoja, ja/tai johtuen omista perustelluista liiketoimintaintresseistämme johtuen
 • Mikäli et halua saada markkinointiviestintäämme meiltä sähköpostitse, voit aina lopettaa tilauksesi klikkaamalla kyseisestä viestistä löytyvää ”lopeta tilauksesi” (unsubscribe) linkkiä. Jos haluat lopettaa kokonaisuudessaan kaiken viestinnän vastaanottamisen meiltä, ota meihin yhteyttä tältä sivulta löytyvien yhteystietojen kautta.

ETA-alueen sisällä olevat henkilöt

Mikäli olet sijoittautunut ETA-alueen sisäpuolelle, sinulla on oikeus (tietyin lainsäädännön mukaisin poikkeuksin ja rajoituksin):

 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä tämän milloin tahansa ja lopetamme sen tietojesi käsittelyn jota olet vastustanut, ellei meillä ole osoittaa painavampaa perusteltuun etuumme perustuvaa syytä jatkaa kyseistä käsittelyä; 
 • saada pääsy henkilötietoihisi. Mikäli esität tällaisen pyynnön ja meillä on henkilötietojasi, olemme velvoitettuja toimittamaan sinulle tietoja näistä henkilötiedoista, mukaan luettuna niiden kuvaus sekä kopio kyseisistä henkilötiedoistasi ja syyt henkilötietojesi käsittelylle; 
 • pyytää henkilötietojesi poistoa tietyissä tapauksissa. Poisto-oikeus ei koske tilanteita, joissa tietoja käsitellään historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin. 
 • pyytää säilyttämiemme paikkansapitämättömien henkilötietojesi korjausta tai päivitystä;
 • pyytää meitä rajoittamaan henkilötietosi käsittelyn tietyissä tilanteissa. Mikäli pyydät käsittelyn rajoitusta, voimme edelleen säilyttää henkilötietojasi mutta emme saa muutoin käsitellä niitä niin kauan kuin rajoitus on voimassa;
 • peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Kun käytät sivustoamme, sinulta on saatettu pyytää lupa evästeiden käyttöön. Voit peruuttaa antamasi luvan evästeiden kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruutusta suoritetun henkilötietojesi käsittelymme laillisuuteen.
 • tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle henkilötietojesi keräystä tai käyttöä koskien. Suomessa toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu. 

Mikäli käytät yllä olevia oikeuksia, saatamme tarvittaessa pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi todistamiseen.  

Mikäli olet ETA-alueelta ja haluat käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistasi koskien hallussamme olevia henkilötietojasi tätä verkkosivustoa hyödyntäen, ota meihin yhteyttä tästä Tietosuojaselosteesta löytyvien yhteystietojen kautta. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme siihen soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Vastuumme sivustollamme olevista linkeistä

Tämä Tietosuojaselosteemme soveltuu vain suoraan tämän sivuston kautta tapahtuvaan henkilötietojen keräykseen ja käyttöön. Sivustoltamme löytyy kuitenkin linkkejä toisille verkkosivustoille kuten kumppani- tai asiakassivustoille ja sosiaalisen median sivustoille (esimerkiksi Facebook ja Twitter). Mikäli siirryt sivustoltamme löytyvien linkkien kautta muille sivustoille, sinun tulee käyttää kyseisiä sivustoja niiden omien käyttö- ja tietosuojaehtojen mukaisesti. Tämä Tietosuojaseloste ei kata tällaisten edellä mainittujen toimijoiden tietojen käyttöä. Emme ole vastuussa emmekä kontrolloi mitenkään kolmansien osapuolten sivustoilla tapahtuvaa tietojen keräystä. Emme myöskään ole vastuussa mistään tällaisilla sivustoilla luovuttamiesi henkilötietojesi tietoturvasta tai –suojasta.

Päivitykset

Tätä Tietosuojaselostetta saatetaan päivittää aika ajoin lainsäädännön, toimialan käytäntöjen tai muiden tietosuojakäytäntöjen muutosten niin edellyttäessä. Mikäli et hyväksy kyseisiä päivityksiä, ole hyvä ja lopeta sivustomme käyttö. Suosittelemme tarkistamaan Tietosuojaselosteemme säännöllisesti mahdollisten päivitysten varalta. Tämä teksti on päivitetty viimeksi 14.09.2018.

Yhteystietomme ja rekisterinpitäjä

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytäntöihimme liittyen tai haluat käyttää tässä Tietosuojaselosteessa kuvattuja oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavia tietoja käyttäen:

Rekisterinpitäjä: Sakke Gustafsson

Osoite: Voudintie 11, 90400 Oulu

Puhelin: +358 40 723 7192

Sähköposti: tietosuoja(at)popa.fi