Suunnittelut

Sosiaalisen median suunnitelmat

Somekuviot kuntoon vaivatta Popan avulla!

Somemarkkinointi, kuten mikä tahansa muukin markkinointi, alkaa aina suunnittelutyöllä.

Sosiaalisen median suunnitelma on sosiaalisen median markkinoinnin vankka perusta. Ilman huolellisesti laadittua sosiaalisen median suunnitelmaa somemarkkinointi on yleensä vain julkaisemista ilman päämäärää tai tavoitteita. Eikä se usein tuota tuloksia eli asiakkaita ja kassan kilinää.

Somesuunnitelma on ohjekirja, joka ohjeistaa kaiken, mitä sosiaalisessa mediassa käytännössä tehdään. Huolellinen suunnitelma, jossa määritetään tavoitteet, kanavat ja kohderyhmät ostajapersoonoineen on edellytys tulokselliselle sosiaalisen median markkinoinnille. 

Kun laadimme teille sosiaalisen median suunnitelman, luomme myös somekalenterin. Somekalenteri on työkalu, jolla aikataulutetaan ja suunnitellaan sosiaalisen median sisältöjen aikataulut. Somekalenteri helpottaa julkaisemista ja sosiaalisen median tilien hallintaa. Sen avulla ei erikseen joka julkaisukerta tarvitse miettiä, mitä julkaistaan ja minne. Somekalenteri siis määrää konkreettisesti, mitä julkaistaan, missä julkaistaan, kenelle, milloin ja kuka vastaa julkaisun tekemisestä.

Kun suunnitelma on otettu käyttöön, suoritetaan syklinä tulosten analysointia ja jatketaan siitä, mihin jäätiin. Somemarkkinoinnin jatkuvalla seurannalla pidetään huoli siitä, että sen tavoitteisiin päästään. 

Popalta saat myös itse sosiaalisen median markkinoinnin – jatkuvana tai projektiluontoisena palveluna.

Laitetaanko sosiaalisen median toimintasi uuteen lentoon? Ota meihin yhteyttä!

Sosiaalisen median sovellukset puhelimen näytöllä

Referenssejä

Tutustu asiakkaidemme palautteisiin palveluistamme! 

popa-kaikki-markkinoinnin-palvelut

”Yhteistyö Popan kanssa on sujunut jouhevasti. Tilaukset onnistuvat helposti ja yhteyden ottaminen on helppoa. Tarvittaessa kiireellisemmätkin hommat on aina saatu hoidettua. Popan painotuotteet on aina huippulaatuisia ja sellaisia kun on luvattu. Yksilöllinen, joustava ja miellyttävä palveluasenne on syy, miksi Akvatekilla luotetaan Popan palveluihin jatkossakin!”

Joonatan Koskelo

Joonatan Koskelo, taloushallinto

Akvatek Oy

popa-kaikki-markkinoinnin-palvelut

”Yhteistyö Popan kanssa erityisen toimivaa. Popan palveluasenne on huippuluokkaa ja asiat hoidetaan ”kaikki onnistuu”-periaatteella. Popan palveluissa korostuvat joustavuus ja asiakaslähtöisyys.  Popan vahvuus verkkosivu- ja digitaalisissa palveluissa on ehdottomasti asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja sitä kautta oikean ratkaisun esittäminen asiakkaalle.”

Ville Hyry

Ville Hyry, kehityspäällikkö

Lämpölux

popa-kaikki-markkinoinnin-palvelut

”Yhteistyö on ollut aina sujuvaa. Iso syy pitkään jatkuneeseen asiakkuuteemme on nimenomaan Popalta saamamme asiakaspalvelu. Palvelun laatu säilyy, vaikka tarpeemme ja niiden täyttämisnopeus tulevat välillä yllätyksenä meille itsellemmekin. Palvelunopeus on Popan ehdoton vahvuus myös sisällöntuotannon palveluissa.”

Ilari Hintikka

Ilari Hintikka, markkinointi

Freebo Oy

Pyydä meiltä tarjous

Vastaamme pyyntöösi mahdollisimman pian

Somesuunnitelmassa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

Miksi?

Vastaukseksi annetaan siis tavoite, joka halutaan saavuttaa somemarkkinoinnilla. Suunnitelmassa määritetään tarkat tavoitteet, joihin halutaan päästä sosiaalisen median markkinoinnilla. Yleensä tavoitteita muodostuu useita, mutta pyrimme siihen, että niistä valitaan yksi päätavoitteeksi.

Kenelle?

Määritetään kohderyhmä. Määritämme markkinoinnin kohderyhmän tai kohderyhmät, sekä yleisön, jolle markkinointi ja sisältö suunnataan. Luomme ostajapersoonat, jotka helpottavat sometyötä jatkossa.

Mitä?

Päätetään, mitä ja minkä tyyppistä sisältöä julkaistaan. Määritellään teemat, Somekalenterin avulla pureudutaan siihen, mitä sosiaalisessa mediassa tehdään ruohonjuuritasolla.  

Missä?

Tutkitaan, mitkä alustat ovat hyödyllisimpiä sinun liiketoimintasi kannalta, ja missä kohderyhmäsi on aktiivisin. Määritetään julkaisukanavat. 

Milloin?

Määritetään, milloin julkaistaan. Tutkitaan, milloin kohderyhmä on aktiivisin sosiaalisessa mediassa. Keskitytään kohderyhmän käyttäytymismalleihin.

Kuka?

Määritetään, kuka on vastuussa mistäkin osa-alueesta.