Etusivu » Blog » Digimarkkinoinnin sanakirja

Digimarkkinoinnin sanakirja

Hämmentääkö ihmeelliset lyhenteet ja yleinen markkinointijargonia? Saavatko kummallisia sanoja ja anglismeja täyteen viljellyt tekstit pääsi pyörälle? Miksi digimarkkinoinnin sanaston täytyy olla niin vaikeaa?

Ei hätää – Me keräsimme digimarkkinoinnin sanastoa ymmärrettävään muotoon. Saa luntata!

Termit ovat aakkosjärjestyksessä, joten löydät nopeammin etsimäsi sanan.

A – G

A/B-testaus – Markkinoinnissa muutoksia kannattaa tehdä mieluummin tietoon perustuen kuin tunteeseen perustuen. Paras tapa saada tietoa, on tehdä kaksi hieman erilaista versiota esimerkiksi mainoksesta tai nettisivun sisällöstä. Tätä metodia kutsutaan A/B-testaukseksi. Algoritmit antavat testauksen aikana ja sen jälkeen dataa siitä, kumpi versioista suoriutui paremmin. A/B-testausta voidaan tehdä mainontaan, hakukoneoptimointiin ja verkkosivuille, esimerkiksi määrittämällä jonkun napin väri tai toimintakehote erilaiseksi toiseen versioon.

Analytiikka – Verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista kerätty tieto kävijöistä ja heidän toimistaan siellä. Verkkosivuilla yleisin analytiikkaohjelmisto on Google Analytics ja eri sosiaalisen median kanavat puolestaan tarjoavat yrityskäyttöön omat analyysityökalut.

Avainsana (Hakukonemainonnassa) – Sana, jonka perusteella hakukone, esimerkiksi Google, näyttää mainoksiasi. 

Avainsana (Hakukoneoptimoinnissa) – Sivuston eri sivuille asetetaan kyseistä sivua kuvaavia avainsanoja sekä itse tekstisisältöön että metakuvauksiin. Näiden sanojen perusteella Google ja ihmiset ymmärtävät, mitä sivusto pitää sisällään.

Avainsana-analyysi – Hakukoneoptimoinnin ydin ja kivijalka. Avainsana-analyysin avulla selvitetään ne hakusanat, joilla yrityksen kannattaa näkyä hakutuloksissa. Hyvin tehty avainsana-analyysi parantaa näkyvyyttä hakutuloksissa ja on edellytys onnistuneelle hakukoneoptimoinnille.

B2B, Business-To-Business – Tällä termillä kuvataan yrityksiä, jotka suuntaavat palvelunsa tai tuotteensa toisille yrityksille.

B2C, Business-To-Consumer – Tällä termillä kuvataan yrityksiä, jotka suuntaavat palvelunsa tai tuotteensa kuluttajille.

Banneri – Kuvallinen mainospalkki verkkosivuilla. Näkyvät usein muun sisällön yhteydessä esimerkiksi blogeissa ja uutissivustoilla.

Bounce Rate (verkkosivuilla) – Poistumisprosentti. Tämä lukema kertoo, kuinka suuri osa verkkosivun vierailijoista poistuu sivulta vierailematta muilla sivuilla.

Click, klikkaus – Sosiaalisen median mittari, joka kertoo, kuinka moni on klikannut julkaisua.

CPC, Cost-Per-Click – Hinta per klikkaus eli yhden klikkauksen hinta on yleinen hinnoittelutapa Google-mainonnassa. Tämä hinnoittelutapa tarkoittaa sitä, että Googlessa pyörivästä mainoksesta maksetaan vain, kun joku klikkaa kyseistä mainosta. Klikkauksen hinta määräytyy kilpailun mukaan.

CPM, Cost-Per-Mille – Hinnoittelumalli, jossa maksetaan jokin tietty summa per tuhat mainoksen näyttökertaa. (Mille on latinaa ja suomeksi = tuhat).

CTA, Call-To-Action – Esimerkiksi nettisivuilla tai uutiskirjeissä olevat toimintakehotteet, jotka siis kehottavat kävijää toimimaan halutulla tavalla. Yleensä värillinen painike, joka sisältää tekstin, kuten “Tilaa nyt”, “Osta heti!” tai “Ota yhteyttä”. Toimintakehote voi olla myös tekstiin tai kuvaan sisällytetty linkki.

CTR, Click-Through-Rate – Klikkausprosentti. Tämä lukema kertoo, kuinka suuri osa mainoksen nähneistä on todellisuudessa klikannut sitä. Klikkausprosentti on hyvä mittari kertomaan mainoksen tehokkuudesta, kiinnostavuudesta ja kohdentamisen onnistumisesta.

Digitaalinen markkinointi, digimarkkinointi – Digitaalista markkinointia on kaikki se markkinointi, joka tapahtuu verkossa, sähköisten laitteiden kautta. Sitä on esimerkiksi sosiaalisen median markkinointi, sähköpostimarkkinointi, hakukonemainonta ja -optimointi, sisältömarkkinointi, verkkosivut jne.

Domain – Verkkotunnus eli osoite internetissä. Esimerkiksi www.popa.fi. Domain ostetaan verkkotunnusvälittäjältä ja maksaa yleensä 10-20 euroa/vuosi. Verkkotunnusvälittäjiä voi etsiä Traficomin sivuilta. Traficomin sivuilla voi tarkistaa myös, onko jokin fi-päätteinen domain vapaa vai varattu.

Engagement rate, sitoutumisaste – Sosiaalisen median analysoinnissa käytettävä mittari, joka kertoo kuinka moni julkaisun nähneistä suorittaa jonkin toiminnon (tykkää, jakaa, kommentoi). Toki on muistettava, että sitoutumisasteen mittari ei kuitenkaan kerro, onko julkaisu aiheuttanut vuorovaikutusta positiivisen vai negatiivisen vaikutuksen takia.

Facebook-pikseli – Koodinpätkä, joka lisätään verkkosivuille. Se seuraa verkkosivujen kävijöitä ja heidän toimintaansa siellä ja kerää sitä kautta arvokasta tietoa Facebook-mainontaa varten. Ilman tätä, mainontaa ei osata kohdentaa oikealle, kiinnostuneelle yleisölle, vaan tehdään sokkona ja se tarkoittaa tietenkin paljon hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa.

Google Ads – Googlen hakukonemainonnan hallintatyökalu.

Google Analytics – Googlen ilmainen analysointityökalu verkkosivujen kävijöiden seurantaan. Google Analytics seuraa verkkosivuston kävijämäärää, mistä kävijät tulevat ja mitä he nettisivuilla tekevät. Näiden tietojen avulla saadaan paljon tietoa sivujen toimivuudesta ja sisällöstä. Kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön ja liittää seuraamaan verkkosivuja.

Google My Business – Googlen ilmainen yritystyökalu, jonne päivitetään yrityksen tiedot. Sen avulla voi hallita sitä, mitkä tiedot yrityksestä näkyy Google-haussa ja Google Mapsissa. Google My Business -työkalun käyttöönotto kannattaa, sillä ihmiset pitävät sitä käyttäviä yrityksiä hyvämaineisempina kuin niitä yrityksiä, jotka eivät ole yritystään vahvistaneet Googlelle.

Google Search Console – Googlen ilmainen palvelu, jonka avulla seurataan ja ylläpidetään näkyvyyttä Googlessa. Täältä nähdään dataa mm. siitä, millä hakutuloksilla sivusto näytetään Google-haussa. Ehdottoman suositeltavaa ottaa käyttöön ja yhdistää Google Analyticsiin.

Google Tag Manager – Googlen taginhallintajärjestelmä. Sen avulla verkkosivuston ja mobiilisovelluksen seurantakoodit ja koodinpätkät (tagit) on helppo ja nopea päivittää.

H – N

Hakukonemarkkinointi, SEM, Search Engine Marketing – Esimerkiksi Googlessa tapahtuvaa mainontaa. Mainoksille asetetaan avainsanat ja kun kyseiset avainsanat esiintyvät googlettajan tekemässä Google-haussa, mainos esiintyy orgaanisten (maksuttomien) hakutulosten yläpuolella.

Hakukoneoptimointi, SEO, Search Engine Optimization – Tällä tarkoitetaan toimintoja, joilla parannetaan sivuston löydettävyyttä ja näkyvyyttä verkosta. Kaikki hakukoneoptimointitoimenpiteet ovat maksuttomia ja vaikuttavat orgaaniseen (maksuttomaan) näkyvyyteen.

  • Sivuston sisäinen optimointi – Käsittää hakukoneoptimoinnissa esim. sisäisen linkityksen. Kirjaimellisesti kaikki optimointi, joka tehdään verkkosivujen sisällä.
  • Sivuston ulkoinen optimointi – Käsittää hakukoneoptimoinnissa mm. ulkoiset linkitykset, joita ovat siis muilta verkkosivuilta omille verkkosivuille ohjaavat linkit.
  • Tekninen optimointi – Tekninen optimointi käsittää mm. sivuston nopeuteen ja käyttöliittymään liittyviä teknisiä asioita. Sivuston kokonaistoimivuutta siis parannetaan teknisellä optimoinnilla.

Hakusana, hakulauseke – Sana tai lauseke, jolla henkilö hakee tietoa internetin hakukoneista, kuten Googlesta, Bingistä tai (harvemmin) Yahoo!sta.

Inbound-markkinointi – Pääajatuksena on auttaa kohdeyleisöä tuottamalla kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä. Houkutteleva ja lisäarvoa tuottava sisältö houkuttelee ihmiset yrityksen luo, eikä päin vastoin. Laadukas sisältö kasvattaa myös kohdeyleisön luottamusta yritystä kohtaan ja heistä tulee todennäköisesti yrityksen uusia asiakkaita. Sisältöjä voi tuottaa esimerkiksi blogitekstien, uutiskirjeiden, somejulkaisujen, podcastien, videoiden ja webinaarien muodossa.

Konversio – Kävijä suorittaa toimenpiteen, joka on etukäteen määritelty ja johon kävijää ohjataan. Konversio on aina myös mitattavissa oleva toiminto. Esimerkiksi verkkokaupassa konversioksi on määritelty ostaminen ja siihen kävijää sivuilla ohjataan. Sitten, kun kävijä painaa ‘osta’-painiketta, hän konvertoituu eli muuttuu kävijästä asiakkaaksi. Palveluja myyvän yrityksen verkkosivuilla konversio voi olla esimerkiksi yhteydenottolomakkeen täyttäminen tai uutiskirjeen tilaaminen.

Konversio-optimointi – Esimerkiksi laskeutumissivulle tehtäviä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan, helpottamaan ja tehostamaan asiakkaan konvertoitumista.

Konversiopolku – Polku, jota pitkin asiakas kulkee kohti konversiota. Konversiopolku voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

  • Klikkaa mainosta – Saapuu laskeutumissivulle – Lähettää lomakkeen – Saa automatisoidun sähköpostin – Saa yhteydenoton

Konversioprosentti – Kertoo, kuinka monta prosenttia esimerkiksi verkkosivuvierailijoista suorittaa halutun toiminnon, eli konversion.

KPI, Key Performance Indicator – Suorituskykymittari. Näitä yritys käyttää seuratakseen, miten tehokkaasti se saavuttaa liike­toimintansa keskeiset tavoitteet. KPI-mittareilla voidaan seurata yrityksen toimintaa yleisellä tasolla ja myös yksityiskohtaisemmin esimerkiksi osastotasolla. Esimerkiksi koko yrityksen KPI-mittari voisi olla liikevaihdon kasvuprosentti edelliseen vuoteen verrattuna ja markkinoinnin osalta KPI-mittari voisi olla uutiskirjeen tilaajien määrä ja verkkosivuston konversioprosentti.

Landing page, laskeutumissivu – Yksittäinen sivu, jolle asiakas päätyy klikattuaan mainosta. Laskeutumissivu kannattaa suunnitella niin, että asiakkaan on mahdollisimman helppo suorittaa konversio.

Liidi – Potentiaalinen, ostava asiakas. Esimerkiksi yhteydenottopyynnön lähettänyt henkilö tai markkinointikampanjan aikana saatu yhteystieto. Henkilö, joka on osoittanut mielenkiintonsa yrityksen tuotetta, palvelua tai yritystä kohtaan jossain muodossa.

Long Tail Keyword, pitkän hännän hakutermi – Erittäin tarkasti määritelty avainlauseke, esimerkiksi “Digitaalinen markkinointi B2B-yrityksille” tai “Matkustaminen Kanarialle kesäkuussa”.

O – T

Orgaaninen liikenne – Orgaaninen liikenne verkkosivuilla on liikennettä, josta ei ole maksettu tai joka ei ole tullut linkitysten kautta. Orgaanista liikennettä voidaan saavuttaa  mm. hakukoneoptimoinnilla ja laadukkaan, kohderyhmää kiinnostavan sisällön tuottamisella.

Ostajapersoona – Ostajapersoona edustaa yrityksen tyypillistä ihanneasiakasta, jonka ongelmat ja tarpeet yrityksen tuotteet ja palvelut ratkaisevat. Jos yrityksellä on useampi kohderyhmä, yksi ostajapersoona edustaa yhtä kohderyhmää. Ostajapersoonat helpottavat oikein kohdennetun sisällön tuottamista, koska ostajapersoonan voi visualisoida päähänsä sisältöä luodessaan.

Ostopolku – Kuvaus ostajan matkasta brändistä tietämättömästä henkilöstä kohti ostopäätöksen tekemistä.

PPC, Pay-Per-Click – Maksu klikkauksesta. Mainontaa, jossa maksetaan pelkästään mainosten klikkauksesta, ei mainoksen näyttämisestä. Klikkimainontaa voi harjoittaa muun muassa Googlessa, Twitterissä ja LinkedInissä.

Reach, kattavuus – Sosiaalisen median mittari, joka kertoo, kuinka monta käyttäjää julkaisu on saavuttanut.

Remarketing, uudelleenmarkkinointi – Markkinoinnin muoto, jossa mainontaa kohdennetaan henkilöille, jotka ovat vierailleet verkkosivuilla. Käytännössä tarkoittaa, että tällainen henkilö näkee näitä mainoksia muilla verkkosivuilla, esimerkiksi bannerimainoksina. Verkkosivukävijöitä seurataan verkkosivuille asetettavalla koodinpätkällä.

ROI, Return On Investment – Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina eli kuinka paljon yritys saa tuottoa sijoittamalleen rahalle.

SERP, Search Engine Result Page – Hakutulossivu. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Googlessa hakutulosten sivua, joka esiintyy käyttäjän tehdessä haun.

Sisältömarkkinointi – Sisältömarkkinointi on strateginen markkinointitapa, jossa tarkoin määriteltyä kohdeyleisöä houkutellaan asiakkaiksi hyödyllisen ja mielenkiintoisen sisällön avulla. Sisältömarkkinoinnissa ja inbound-markkinoinnissa molemmissa sisällöt ovat keskiössä, mutta inbound-markkinointi on laajempi käsite ja sisältää enemmän osa-alueita. Inbound-markkinointiin sisältyy esimerkiksi verkkosivusuunnittelu sekä sähköposti- ja tapahtumamarkkinointi. Sisältömarkkinointi voidaankin siis lukea yhdeksi inbound-markkinoinnin osa-alueeksi.

Sosiaalisen median strategia – Sosiaalisen median suunnitelma, jonka avulla toimintaa sosiaalisessa mediassa toteutetaan. Mitä yksityiskohtaisempi ja konkreettisempi suunnitelma on, sitä helpompaa toteuttaminenkin on. Somesuunnitelman avulla yrityksen sosiaalisen median toiminnasta saadaan tehokasta, säästetään aikaa ja saadaan tuloksia eli asiakkaita ja rahavirtaa.

U – Ö

UI Design, User Interface Design, Käyttöliittymäsuunnittelu – Käyttöliittymäsuunnittelu käsittää sen, miltä tuote, palvelu tai verkkosivu visuaalisesti näyttää näytöllä. UI:n tehtävä on tehdä käyttöliittymästä mahdollisimman selkeä ja helppo asiakkaalle käyttää.

Uniikki kävijä – Yksittäinen kävijä. Yhdellä kävijällä voi olla useampia istuntoja eli käyntejä nettisivuilla.

Uutiskirje – Tilaajan sähköpostiin lähetettävä markkinoinnillinen kirje. Voi sisältää esimerkiksi ajankohtaisia, tiedotettavia asioita, vinkkejä ja tarjouksia. Perustuu vapaaehtoisuuteen eli tilaaja voi koska tahansa lopettaa uutiskirjeen tilauksen.

UX Design, User Experience Design, Käyttökokemussuunnittelu  – Tällä tarkoitetaan verkkosivujen asiakaskokemusta. Verkkosivujen tulisi olla suunniteltu ajatellen asiakkaalle parhaita vaihtoehtoja. Verkkosivujen nopeus, navigaatio ja käyttöliittymän selkeys ovat esimerkkejä käyttökokemussuunnittelussa huomioon otettavista asioista.

WOM, Word-Of-Mouth – Suosittelumarkkinointia. Arkikielessä puhutaan usein puskaradiosta eli kun tyytyväinen asiakas suosittelee yritystä tuttavilleen tai läheisilleen. “Puskaradio” on edelleen nykypäivänä yksi markkinoinnin toimivimpia muotoja.

XML-sivukartta – Tiedosto, johon on merkitty sivustosi kannalta merkittävimmät alasivut. Tiedosto lisätään Google Search Consoleen, ja Google indeksoi eli lisää verkkosivusi hakemistoonsa.

Uusin artikkeli

Lisää artikkeleita

Tilaa uutiskirjeemme

Emme tuki sähköpostiasi spämmillä

popa-kaikki-markkinoinnin-palvelut

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista. Evästekäytäntömme