Etusivu » Blog » Mitä hyvä markkinointisuunnitelma pitää sisällään?

Mitä hyvä markkinointisuunnitelma pitää sisällään?

Digitaalinen markkinointi
Aleksi Hietaniemi

Hyvän markkinointisuunnitelman tulee toimia markkinointia ohjaavana ohjenuorana, sitä ei kuitenkaan tarvitse lukea ja toteuttaa sanasta sanaan. Markinointisuunnitelman tulee antaa tieto siitä, missä, mitä ja milloin tehdään mitäkin.

Blogipostauksen luettuasi ymmärrät, mitä hyvä markkinointisuunnitelma pitää sisällään ja miksi markkinointisuunnitelma tulee olla olemassa. Aloitetaan!

Mikä on markkinointisuunnitelma?

Markkinointisuunnitelma kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa yrityksen luomaa suunnitelmaa, kuinka markkinointia toteutetaan ennalta määrätty ajanjakso.  Ajanjakson pituus voi olla kvartaalista vuosiin. Markkinointisuunnitelma sisältää markkinoinnin tehtävät ja tavoitteet, mittarit, kuinka tavoitteisiin pääsyä mitataan, yrityksen tavoitteleman kohderyhmän, budjetin, markkinointikanavien päätöksen sekä tästä kaikesta vastaavan henkilön määrittämisen.

Markkinointisuunnitelma voi pitää sisällään useitakin konkreettisia toimenpiteitä ja pienempiä suunnitelmia, mutta kaikkien niiden tulee ajaa kohti yhteistä päämäärää, oli se sitten myynnin kasvatus tai brändin luominen. Erillään, mutta silti yhteistä päämäärää kohti kulkevat markkinoinnin toimet ovat hyvä keino hyödyntää monikanavaista markkinointia.

Miksi markkinointisuunnitelma on tärkeä?

Markkinointisuunnitelman laatiminen auttaa ajattelemaan jokaisen kampanjan tarkoitusta, ostajapersoonia, budjettia, taktiikoita ja jakelukanavia. Kun kaikki tämä tieto koostetaan yhteen ja samaan paikkaan, markkinoinnin tekeminen helpottuu. Pysytte oikeilla raiteilla ja huomaatte, mikä toimii ja mikä ei. Ennen kaikkea voitte seurata, miten suunnitellut toimenpiteet käytännössä menestyvät.

Markkinointisuunnitelma tarvitsee tavoitteet

Mikäli markkinointisuunnitelma ei sisällä tavoitteita, voiko markkinointi edes onnistua? Onnistuminen vaatii aina jonkin tavoitteen asettamisen.

Tavoitteet tulisi asettaa SMART-tavoitteina. Tällöin markkinoinnin tavoitteet ovat: spesifejä (Spesific), mitattavissa (Measurable), saavutettavissa (Attainable), relevantteja (Relevant) ja aikaan sidottuja. (Time-bound).

Kun SMART-tavoitteet on asetettu, helpottuu markkinoinnin seuranta huomattavasti. Kaikki päätökset ja arviointi onnistumisesta tulee perustua olemassa olevaan dataan.

Konkreettiset esimerkit toimivat hahmoittamisen apuna aina parhaiten. SMART-tavoitteesta konkreettisena esimerkkinä voisi esimerkiksi olla seuraavanlaisia:

”Korottaa uutiskirjeen tilauksen konversioprosentti 3 % 10.08.2021 mennessä”.

”Lisätä myyntiä 4,5 % 10.08.2021 mennessä”.

”Saavuttaa lisää verkkokävijöitä 15 % lisää 10.08.2021 mennessä”.

Usein markkinointisuunnitelmassa osatavoitteena on tunnettuuden tai brändinäkyvyyden kasvattaminen. Ne eivät silti ole luettavissa SMART-tavoitteisiin, sillä niiden mittaaminen on todella hankalaa, mikäli laajaa kyselytutkimusta ei suoriteta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koska ne eivät ole SMART-tavoitteita, niin niitä ei tulisi ottaa osatavoitteeksi edes. Päinvastoin. Tunnettuuden ja brändinäkyvyyden kasvatuksen tulee aina olla osana markkinointisuunnitelmaa, mutta keinot niiden saavuttamiseen tulee olla liiketoimintaa tukevia.

Miten hyvä markkinointisuunnitelma tehdään?

Käydään seuraavaksi lyhyesti läpi, miten teet markkinointisuunnitelman kohta kohdalta.

1. Analysoi nykytilanne

Mitä edellisessä markkinointisuunnitelmassa tehtiin? Oliko onnistumisia? Entäpä kipukohtia? Kuvaile, missä mennään yrityksesi markkinoinnin suhteen.

2. Määritä markkinoinnin tehtävä ja tavoitteet

Määritä markkinoinnin SMART-tavoitteet ja pohdi lisäksi markkinoinnin merkitystä ja tehtävää – Se auttaa määrittämään tavoitteita. Pohdi myös liiketoimintastrategiaasi markkinointisuunnitelmaa tehdessäsi ja pyri pitämään liiketoiminnan tavoitteet mielessä. Jos markkinoinnin tavoitteet eivät pyri liiketoiminnan tavoitteisiin, mikä merkitys markkinoinnilla on?

3. Määritä mittarit

Mitä mittareita tarvitset, jotta voit seurata markkinointitoimiesi menestystä? Määritä mittaristo, joilla näitä voit seurata.

Alla esimerkki KPI-mittaristosta, jossa seurataan verkkosivuliikennettä sekä sähköpostimarkkinoinnin uutiskirjettä.

KanavaKPI
VerkkosivutKeskimääräinen sivulla vietetty aikaVälittömien poistumisien osuusOrgaanisen liikenteen määrä
SähköpostimarkkinointiTilaajien määrän nousu/laskuMyynnit sähköpostimarkkinointikampanjoistaSähköpostin avausprosentti

KPI-mittaristoa luodessa kannattaa pitää mielessä, mikä on todella liiketoiminnan kannalta relevanttia ja ymmärtää ne luvut, mitä seurataan.

4. Määritä kohderyhmä

Kohderyhmän määritys vaikuttaa markkinoinnin tavoittavuuteen. Mikäli kohderyhmä on määritelty väärin, ei ole apua, vaikka kaikki muu markkinointisuunnitelmassa olisi täydellistä, sillä väärä markkinointikanava tarkoittaa sitä, että mainos ei tavoita sitä ryhmää henkilöitä, joille se on suunnattu. Esimerkiksi nuorille ja nuorille aikuisille tehdyissä tuotteissa mainonta radioon tai sanomalehteen ei tuota haluttua tulosta. Eläkeläisiä tuskin tavoittaa Instagramin tai TikTokin kautta.

Mieti siis, mikä ja ketkä ovat tärkein kohderyhmä liiketoiminnan kannalta. Pohdi myös, millaista lisäarvoa tuotteesi tuo loppukäyttäjälle, tai miten se ratkaisee loppukäyttäjän ongelman?

5. Tee kilpailija-analyysi

Perehdy kilpailijoihisi. Keitä he ovat? Mitä he tekevät? Millä tavalla saat vakiinnutettua oman paikkasi kilpailijoidesi rinnalla? Kilpailija-analyysin tekemiseen toimiva työkalu on SWOT-analyysi. Eli käyt jokaisen kilpailijasi vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet läpi.

6. Laadi budjetti

Markkinoinnin budjetti toimii investointina, eikä pelkkänä kulueränä. Myös ROI (Sijoitetun pääoman tuottoaste) on helppo laskea nykypäivänä tarkkojen mittareiden ansiosta. Markkinoinnin budjetin tulisi olla yli 5 vuotta toimineella yrityksellä 6–12 % yrityksen liikevaihdosta. Alle 5 vuotta toimineilla yrityksillä sen tulisi olla 12–20 %.

Budjettia ei ole hyvä hakata kiveen heti vuoden alussa. On hyvä pitää noin 5–10 % markkinoinnin budjetista sukan varressa, jotta yrityksesi voi noudattaa ketterää strategiaa myös markkinoinnissa – oli se sitten kriisiviestintää tai vastaamista äkilliseen tarpeeseen.

7. Valitse viestintä- ja jakelukanavat

Valitse markkinointisi viestintä- ja jakelukanavat dataan ja analytiikkaan perustaen. Kun kohderyhmä on jo aiemmin määritelty, on kohderyhmän parhaiten tavoittavat kanavat helppo kaivaa tietoonsa. Mikäli kohderyhmä ei olisi tiedossa ja markkinointia alkaisi tekemään, olisi se sama, kun koittaisi lapioida veneestä vettä pois siivilän avulla… Älä anna veneesi upota. Tutki, analysoi ja pohdi kohderyhmäsi ja valitse viestintäkanavat sen mukaan ja tiedä, kenelle suuntaat markkinointisi.

8. Valitse vastuuhenkilöt

Markkinointisuunnitelman läpiviemiseen on hyvä valita vastuuhenkilöt. Vastuualueiden jakaminen helpottaa projektin läpivientiä ja tuo varmuuden siitä, että kaikki tietävät, mitä tehdä ja miksi. Apuna järjestelmällisyyteen ja organisointiin voi käyttää projektinhallinnan työkaluja.

Onnea! Nyt olemme tehneet markkinointisuunnitelmasi valmiiksi.

Viimeisenä vinkkinä annamme sen, että markkinointisuunnitelman dokumenttirakenne kannattaa valita siten, että se on helppokäyttöinen, jaettava ja käypä myös tulevina vuosina. Tällöin vältytään ylimääräiseltä työltä.

Kaikessa markkinointiin ja markkinointisuunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä voit myös ottaa yhteyttä meihin. Me autamme mielellämme! Yhteydenottolomake löytyy alta.


Markkinointisuunnitelmasta usein kysytyt kysymykset

Mitä markkinointisuunnitelma sisältää?

Markkinointisuunnitelma pitää sisällään taustaselvitykset alasta, kilpailija-analyysin, markkinoinnin tavoitteet, markkinoinnin toimenpiteet, toteutuksen ajankohdan, vastuuhenkilöt, budjetin sekä mittarit, miten seurata markkinoinnin onnistumista.

Miksi tehdä markkinointisuunnitelma?

Markkinoinnin perimmäinen tarkoitus kasvattaa yrityksen myyntiä ja markkinointisuunnitelma on kivijalka ja ohjekirja kaikelle markkinoinnille. Markkinointisuunnitelman avulla huolehdit, että markkinointiin käytettävät resurssit kohdistuvat oikein, toimenpiteet toteutetaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, sekä SMART-tavoitteiden mukaan voit seurata tuloksia.

Miten markkinointi ja myynti liittyvät toisiinsa?

Myynnin ja markkinoinnin erottaminen on lähes mahdotonta, eikä siihen tule pyrkiä. Vaikkakin markkinoinnin tarkoitus on tehdä myynti tarpeettomaksi, tuskin ikinä näin tapahtuu. Ideaalissa tilanteessa myynti ja markkinointi toimivat synergiassa vauhdittamassa toinen toistaan.

Mikä on markkinoinnin vuosikello?

Markkinoinnin vuosikellolla tarkoitetaan työkalua, jota käytetään markkinoinnin suunnitteluun. Markkinoinnin vuosikelloon pohditaan kuukausitasolla tärkeimmät tavoitteet ja markkinointikanavoittain toimenpiteet, joita hyödyntämällä tavoitteet saavutetaan.

Mikä on markkinointistrategia?

Markkinointistrategialla tarkoitetaan suunnitelmaa siitä, millaisia toimenpiteitä tekemällä yrityksen tulisi päästä ennaltamäärättyyn tavoitteeseen. Markkinointistrategia yleensä kertoo, mikä on yrityksen keihäänkärkituote, mikä on heidän kohderyhmänsä ja päämarkkinointikanavat.

Ota yhteyttä

Uusin artikkeli

Lisää artikkeleita

Tilaa uutiskirjeemme

Emme tuki sähköpostiasi spämmillä

popa-kaikki-markkinoinnin-palvelut

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista. Evästekäytäntömme