Etusivu » Blog » Sisältömarkkinoinnin ABC

Sisältömarkkinoinnin ABC

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi on strateginen markkinointitapa, jossa tarkoin määriteltyä kohdeyleisöä houkutellaan asiakkaiksi hyödyllisen ja mielenkiintoisen sisällön avulla.

Sisältömarkkinointi on siis sisällön luomisen, suunnittelun, jakelun ja julkaisemisen prosessi, jonka päämääränä on tavoittaa kohderyhmä. Sisältömarkkinoinnilla voidaan nostaa bränditietoisuutta, myyntiä ja kattavuutta.

Sisältömarkkinoinnin pääajatuksena on auttaa kohdeyleisöä tuottaen heille kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä. Samalla yrityksen tavoitteena on kiinnostavan sisällön avulla houkutella asiakkaat luokseen sekä kasvattaa luottamusta ja uskottavuutta brändinä.

Sisältömarkkinointi on strateginen markkinointitapa, jossa tarkoin määriteltyä kohdeyleisöä houkutellaan asiakkaiksi hyödyllisen ja mielenkiintoisen sisällön avulla.

Sisältömarkkinoinnin kanavat

 • Sosiaalisen median julkaisut
 • Blogit ja muut hakukoneoptimoidut verkkosivusisällöt
 • Oppaat ja e-kirjat
 • Podcastit, videot, kuvat ja infograafit
 • chattibotit ja asiakaslehdet
 • Konversio-optimoidut laskeutumissivut

Mitä eroa on sisältömarkkinoinnissa ja inbound-markkinoinnissa?

Sisältömarkkinoinnissa ja inbound-markkinoinnissa molemmissa sisällöt ovat keskiössä. Ero löytyy kuitenkin siitä, että inbound-markkinointi on laajempi käsite ja sisältää enemmän osa-alueita. Inbound-markkinointiin sisältyy esimerkiksi verkkosivusuunnittelu sekä sähköposti- ja tapahtumamarkkinointi. Sisältömarkkinointi voidaankin siis lukea yhdeksi inbound-markkinoinnin osa-alueeksi.

Miksi sisältömarkkinointi on tärkeää?

Sisältömarkkinointi on nykyajan tehokas markkinointikeino, jossa asiakas ja hänen ongelmansa ja tarpeensa nostetaan keskiöön. Ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut internetin ja hakukoneiden myötä. Nykyään ihmiset aloittavat yhä useammin tuotteiden ja palveluiden ostamisen netistä, hakemalla tietoa, vertailemalla, lukemalla kokemuksia jne. Siksi sisältömarkkinointi on tärkeää yritykselle.

Sisältömarkkinoinnin hienous on myös siinä, että se on yritykselle ilmaista. Pitkäkestoisesti toteutettu ja suunnitelmallinen sisältömarkkinointi tuo kävijöitä verkkosivuille ja muihin sisältöihin niin kauan kuin sisällöt ovat olemassa ja Google on pystyssä. Ja kaiken sen voi saavuttaa käytännössä ilmaiseksi tai ihan pienellä rahallisella panostuksella. (Tietenkin on hyvä ensin ostaa oma domain ja verkkosivutila jollekin alustalle.)

Sisältömarkkinoinnin hyödyt

Laadukkaalla sisällöllä voit:

 • saavuttaa asiakkaidesi luottamuksen

Ajankohtaisia ja teemaltaan informatiivisia sisältöjä jakamalla luot yrityksestäsi asiantuntevan ja luotettavan kuvan. Mitä enemmän luot arvoa asiakkaillesi, sitä enemmän he yritykseesi luottavat.

 • rakentaa yrityksesi ja brändisi näkyvyyttä

Kun jaat kohderyhmääsi kiinnostavaa ja niille hyödyllistä sisältöä, kasvatat samalla yrityksesi näkyvyyttä. Alati kovenevan kilpailun aikoina se, että ihmiset tietävät yrityksesi olemassaolosta, on erittäin tärkeää liiketoiminnan kannalta.

 • saada liidejä

Kun jaat sisältöjä, jotka rakentuvat tuotteidesi tai palvelujesi ympärille, yrityksesi voi saada verkkosivuille entistä tärkeämpiä liidejä. Mitä enemmän julkaiset sisältöjä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, sitä enemmän saat mahdollisuuksia kohderyhmäsi sitouttamiseen.

Miten aloittaa sisältömarkkinointi? 

Sisältömarkkinointia, kuten mitä tahansa muutakin markkinointia varten on hyvä luoda suunnitelma. Sisältömarkkinointisuunnitelma määrittää, miten erilaisia sisältöjä, kuten kuvia, tekstejä, videoita ja infograafeja käytetään asiakkaan ostopolun eri vaiheissa eri kanavissa.

Ilman hyvää sisältömarkkinointisuunnitelmaa sisällöistä usein muodostuu tarkoituksettomia ja hajanaisia julkaisuja, joiden ydinviesti ja perimmäinen tarkoitus on epäselvä. Sisältösuunnitelma helpottaa ja tavoitteellistaa organisaatiosi medioiden jakelua.

Sisältömarkkinointisuunnitelma askel askeleelta

1. Aseta tavoitteet

Suunnitelman laatiminen lähtee liikkeelle tavoitteiden miettimisellä. Aseta sisältömarkkinoinnille tavoitteet, jotka ovat mitattavissa. Tavoitteiden tulisi pohjautua liiketoiminnan tavoitteisiin. Suosittelemme SMART-tavoitteiden asettamista.

SMART-tavoite on:

S – Specific, tarkasti määritelty. Asetetun tavoitteen on oltava yksiselitteisen täsmällinen ilman mahdollisuutta tulkinnanvaralle, määritelty koskemaan vain yhtä asiaa ja selkeällä kielellä ilmaistu. ”Uutiskirjeen tilaajien määrän kasvattaminen yrityksen verkkosivujen kautta.”

M – Measurable, mitattavissa. Jotta tavoitteen onnistumista voidaan seurata, on sen oltava mitattavissa. ”Uutiskirjeen tilaajien määrää verkkosivujen kautta kasvatetaan 300 tilaajalla.”

A – Attainable, saavutettavissa. Tavoitteet ovat tehty saavutettaviksi. Luo tavoite, joka on saavutettavissa yrityksellesi. Älä aseta tavoitteita toimialasi yleisen tason mukaan, vaan tarkastele yrityksesi nykyistä tilaa ja nosta tavoitteita siitä askel ylöspäin. “Jakamalla tilaajille ilmaisen e-kirjan vastalahjaksi tilauksesta, lupaamalla heille hyödyllistä extra-sisältöä sekä tekemällä uutiskirjeen tilaamisesta helpon ja turvallisen, saamme 300 uutta uutiskirjeen tilaajaa.”

R – Relevant, relevantti. Tavoitteen on hyödynnettävä tuloksellisesti yrityksen liiketoimintaa. Ei ole hyödyllistä seurata blogin lukijoiden kävijämäärää, jos ne eivät koskaan päädy asiakkaiksi. Jos taas blogi toimii hyvänä sitouttajana ja johtaa lopulta liideihin, niin tavoitteen asettaminen on onnistunut. “Haluamme uusia uutiskirjeen tilaajia, koska monet uutiskirjeen tilaajamme päätyvät asiakkaiksemme.”

T – Time-bound, aikaan sidottu. Tavoite on sidottava aikaan, jotta sen onnistuminen on varmempaa. On helpompaa toteuttaa tavoitetta, joka on aikataulutettu ja myös sen onnistumisen seuraaminen on helpompaa. “Uutiskirjeen tilaajien määrää verkkosivujen kautta kasvatetaan 300 tilaajalla 6 kuukauden (12.1.2022 mennessä) aikana.”

SMART-mallia noudattamalla tavoitteista tulee selkeitä ja markkinoinnin onnistumista on helppo analysoida.

Tavoitteita voi muodostua useita, mutta suositus on, että yksi tavoitteista otetaan päätavoitteeksi ja loput sivutavoitteiksi. Yhteen tavoitteeseen on helpompi tarttua, kuin moniin toisistaan poikkeaviin tavoitteisiin.

2. Määritä mittarit

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa puhutaan KPI-mittaristosta. Lyhenne KPI tulee sanoista Key Performance Indicator, eli vapaasti suomennettuna mitattava arvo, joka osoittaa, miten tavoitteisiin on päästy. Määritä mittarit tavoitteiden mukaan. Alla esimerkki KPI-mittaristosta: 

TavoiteKPI:t
BränditietoisuusUutiskirjeen tilaajatSomeseuraajatSomemaininnat
Myynnin lisääminen MyynnitYhteydenotot Verkkovieraiijat 

3. Määritä kohderyhmäsi ja ostajapersoonasi

Sisältömarkkinoinnissa ensiarvoisen tärkeää on tuntea yrityksen kohdeyleisö mahdollisimman tarkasti, jopa yksilötasolla. Mitä paremmin tunnet sen ihmisen, jolle yrityksesi tuotteita tai palveluita tarjoat, sitä helpompaa on tuottaa hänelle hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä.

Tässä vaiheessa kannattaa siis tiivistää kohderyhmä yhteen ostajapersoonaan tai ihanneasiakkaaseen, joka edustaa kohderyhmäänsä. Ostajapersoonan luomisessa on se etu, että kun tuotat sisältöä, yhdelle ihmiselle kohdentaminen helpottaa sisällöntuotantoa. Ostajapersoona muuttaa myös markkinoinnin konkreettisemmaksi ja inhimillisemmäksi. Voit visualisoida ostajapersoonan päähäsi, kun tuotat sisältöä.

Jos yritykselläsi on useampi erilainen kohderyhmä, yksi ostajapersoona edustaa yhtä kohderyhmää.

Olemme kirjoittaneet kohderyhmän määrittelystä ja ostajapersoonan luomisesta blogitekstin. Käy lukemassa täältä, kuinka määrittelet yrityksellesi ostajapersoonan.

Tässä kuitenkin muutamia kysymyksiä, joihin vastaamalla ymmärrät paremmin kohderyhmääsi ja ostajapersoonaasi:

 • Mitä hän tarvitsee sinulta? 
 • Millaisia haasteita hänellä on? 
 • Miksi hän tarvitsee tuotettasi tai palveluasi? 
 • Kuinka voit auttaa häntä? 
 • Missä hän viettää aikansa?

Kun olet vastannut kysymyksiin, sinulla on jo hyvä kuva kohderyhmästä ja siitä, millaista sisältöä he kaipaavat.

4. Valitse kanavat ja sisältötyyli

Kun nyt tiedät, missä tavoittelemasi kohderyhmä oleilee, mitä he kaipaavat, mistä heidät tavoittaa ja mikä heitä kiinnostaa, on aika valita ne kanavat ja sisältötyylit, missä ja miten heille aletaan tuottaa sisältöä.

Sisältömarkkinoinnin sisältötyylejä on runsaasti ja erilaisia. Bloggaus, podcastit, videot, sähköpostit/uutiskirjeet, infograafit, e-kirjat, kurssit, webinaarit, sosiaalisen median julkaisut ja paljon muuta.

Valitse ne kanavat ja sisältötyylit, jotka toimivat parhaiten kohderyhmällesi ja tuovat eniten tuloksia pitkällä aikavälillä.

Sisältöjen tyylin suhteen ei kannata olla liian ahdasmielinen ja määrittää omaa sisältöä olemaan esimerkiksi pelkästään blogipostauksia, sillä hyvän sisällön voi aina kierrättää. Blogipostauksesta saa tiivistettyä infograafin, podcastista artikkelin, ja videosta somepostauksen.

Kun jakamasi sisältö on laadukasta, sen voima piilee siinä, että samalla, kun sinä saat organisaatiollesi huomiota ja tuloksia, asiakkaasi saa hyötyä jakamastasi sisällöstä. Laadukkaalla sisällöllä siis sekä sinä että asiakkaasi voittavat.

5. Budjetoi

Tarvitsetko sisällöillesi maksettua mainontaa, entäpä työkaluja sisällön luomiseen ja hallinnointiin?

Maksetun Google-mainonnan ja somemainonnan käyttäminen oman sisällön jakamisessa voi olla hyvä ja tarpeellinen peliliike. Jos yrityksesi budjetissa on varaa, niin budjetoi haluamasi summa maksetun mainonnan käyttöön.

Nykyään esimerkiksi monissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa ja Instagramissa, on hankala saada näkyvyyttä ilman maksettua mainontaa. Edes omat seuraajat eivät välttämättä näe jakamaasi maksutonta sisältöä.

Vaikka seuraajia on reilu 500, niin tavoitettujen ihmisten määrä julkaisuissa jää säännöllisesti vain vähän yli 100 henkilöön. Näin Facebook ikäänkuin ajaa meidät tekemään maksettua mainontaa.

Sisällön luomiseen ja hallinnointiin on olemassa useita erilaisia sisältömarkkinoinnin työkaluja. On ilmaisia ja maksullisia, joten tarvittaessa on hyvä varata budjettia myös niihin. Nykyään ilmaisilla työkaluillakin pääsee jo pitkälle, joten ainakaan alkuvaiheessa ei ehkä ole järkeä ostaa kalliita sovelluksia ja ohjelmistoja.

6. Luo ja jaa sisältöä

Sitten on edessä enää vaikein asia, eli sisällön ideoiminen ja tuottaminen. Jakaminen taas on helppoa ja helpommaksi sen voi tehdä käyttämällä ajastusta, jolloin julkaisut voi tehdä etukäteen valmiiksi ja ajastaa ilmestymään tiettynä ajankohtana.

Sisällön ideoimiseen ja tuottamiseen ei ole paljon muita neuvoja, kun varata hyvä tovi aikaa, istua alas sisältömarkkinoinnin laatimisessa kertyneiden tietojesi kanssa ja alkaa listaamaan mieleen tulevia ideoita ylös. Toki hyvä keino on etsiä inspiraatiota esimerkiksi selaamalla muiden sisältöjä jne. Kannattaa kuitenkin myös välttää liiallista muiden sisältöjen selaamista ja matkimista. Miten yrityksesi erottuu muista, jos sisältö on identtistä muiden kanssa?

Sisällöntuottamisen avuksi kannattaa rakentaa esimerkiksi Excel-pohjainen sisältökalenteri, joka helpottaa sisältöjen jakamista ja hallinnointia. Kun ideoit ja suunnittelet sisältökalenteriin tulevia julkaisuja esimerkiksi kuukaudeksi, tai useammaksikin, kerrallaan, vältät viime hetken panikoinnin sisältöjen suhteen. Sisältöjen lisäksi sisältökalenteriin kannattaa määrittää näille julkaisupäivät ja kellonajat.

7. Mittaa, analysoi ja kehitä

Viimeisenä, muttei missään nimessä vähäisimpänä – mittaa ja analysoi, miten sisällöt purevat kohderyhmääsi.

Älä jätä seuraamista ja analysointia vain johonkin tiettyyn hetkeen, esimerkiksi, tavoitteessa asettamaasi puolen vuoden päässä siintävään päivämäärään. Omien sisältöjen toimivuutta kannattaa seurata, jos ei nyt ihan päivittäin, niin ainakin viikottain. Analytiikkatyökalut näyttävät lahjomattomasti, mikä toimii ja mikä ei.

Jos huomaat selkeästi, että jokin toimii, panosta siihen. Ja jos huomaat, että jokin ei toimi, niin älä tee sitä enää. Muista kuitenkin, että et tee näitä päätöksiä liian lyhyellä aikavälillä. Kannattaa aina seurata hyvä tovi, ennen kuin tekee muutoksia. Mutta jos esimerkiksi huomaat, että jokin sosiaalisen median julkaisu saa hyvin reagointeja seuraajilta, niin sitä samaa tyyliä kannattaa silloin käyttää.

Voilá, olet nyt luonut sisältösuunnitelman! Tällä sisältösuunnitelmalla pääset alkuun, mutta se ei ole asiakirja, jota noudatetaan seuraavat 10 vuotta ilman muutoksia. Kuten kaikki muukin, myös sisältösuunnitelma elää, kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Tarkastele siis tasaisin väliajoin sisältösuunnitelmaasi ja tee siihen tarvittaessa muutoksia.

Mikäli jokin kohta jäi mietityttämään tai kaipaat apua oman sisältösuunnitelman laatimisessa tai toteuttamisessa, ota meihin yhteyttä. Me autamme mielellämme!

  

Uusin artikkeli

Lisää artikkeleita

Tilaa uutiskirjeemme

Emme tuki sähköpostiasi spämmillä

popa-kaikki-markkinoinnin-palvelut

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista. Evästekäytäntömme